Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Tańce

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJ.TANECZNYCH

 

         Firma "KREATYWKA-Studio Rozwoju Artystycznego" podejmuje się organizacji i prowadzenia 36 zajęć tanecznych od 13 wrzesnia 2021 roku do czerwca 2021 roku (zajęćia 1 raz w tygodniu).

    Zajęcia poprowadzi Andrii Ulitko – mgr pedagogiki, instruktor tańca posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz kwalifikacje z zakresu instruktor tańca sportowego.

     Rodzice uczestników zajęc tanecznych zobowiązują się przekazać należność za wykonanie usługi w następujący sposób : 260 zł płatne w 2-ratach po 130 zł( I rata do 30.10.21,, II rata do 01.03.22.) na konto bankowe : 70 1240 3637 1111 0010 8604 7521

             z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka,nazwa grupy, pp,miasto)

     Rodzice zobowiązują się do terminowego uiszczenia odpłatności za zajęcia.

  W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie instruktora, Firma KREATYWKA zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca. Za nieobecność dziecka nie dokonujemy zwrotu pieniędzy.

    Jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu lockdownu (pandemii)-zostaną odpracowane po jego zakonczeniu.

Firma KREATYWKA zastrzega sobie prawo do 2-ch tygodni urlopu w ciągu roku,co nie wpłynie na liczbę ustalonych 36 spotkań tanecznych w omowionym okresie wrzesień-czerwiec.O wszelkich zmianach rodzice oraz dyrekcja Placówki będą poinformowani.

Udział dziecka w zajęciach jest jednoznaczy z wyrażeniem zgody na upublicznianie wizerunku dziecka na profilu fb oraz stronie KreatywkaKIDS Studio Rozwoju Artystycznego.

      

Wszelkie pytania związane z praca instruktora oraz płatnosciami proszę kierować

 pod nr .tel.604-97-60-97

 

Osoby zainteresowane proszę o wpisanie dziecka na listę uczestników u wychowawcy grupy. 

 

W TROSCE O KLIMAT NA PLANECIE ORAZ PIĘKNE LASY W POLSCE proszę o zrobienie foto oto tej deklaracji celem unikniecia dodatkowych pytań ws. nr konta itd.,)))))))))))))))

 

Z TANECZNYM POZDROWIENIEM

ANDRII ULITKO

HEJ)))

Data dodania: 2021-09-07 20:31:08
Ilość wyświetleń: 129
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej