Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rytmika

Zajęcia rytmiczno- taneczne w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Goleniowie

 -Ewa Łukaszewska 

 

 1. Ogólna charakterystyka

Zajęcia rytmiczno – ruchowe to połączenie zajęć rytmiczno – umuzykalniających  z tanecznymi. Adresowane  są do dzieci w wieku przedszkolnym i odbywają się  systematycznie raz w tygodniu przez cały rok szkolny w każdej grupie wiekowej. Rodzice nie ponoszą kosztów finansowych związanych z prowadzeniem zajęć.

 

Czas trwania zajęć:

 

 • Motylki – 20min.
 • Biedronki -  25min.
 • Niedźwiadki – 30 min.
 • Kotki – 30 min.

 

Wykorzystując szerokie oddziaływanie muzyki na różne sfery życia ludzkiego, program zajęć rytmiczno – tanecznych wychodzi naprzeciw  potrzebom rozwojowym dziecka , a w szczególności wspiera i stymuluje jego  rozwój intelektualny, fizyczny,  emocjonalny oraz społeczny. Umożliwia także  rozwój zadatków zdolności muzycznych dziecka.

 

Dzięki systematycznemu obcowanie z piosenką dziecięcą, tańcem, muzyką klasyczną i ludową wspiera także proces wychowania estetycznego dziecka.

 

 1. Cele ogólne:
 • zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego wsparcia w jego rozwoju psychofizycznym i społecznym ;
 • wczesne stymulowania rozwoju indywidualnych zdolności muzycznych;
 • kształtowanie wrażliwości na piękno oraz potrzeby obcowania z kulturą muzyczną;
 • budowanie postawy patriotyzmu i szacunku do kultury narodowej.

 

 1. Cele szczegółowe:
 • rozwijanie analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego,
 • kształcenie poczucia pulsu i rytmu;
 • kształcenie aparatu głosowego w zakresie rozwijania mowy oraz umiejętności poprawnego intonowania i śpiewania piosenek (wartościowych pod względem muzycznym i literackim);
 • rozwijanie umiejętności estetycznego poruszanie się;
 • rozwijanie małej i dużej motoryki;
 • przeciwdziałanie wadom postawy;
 • kształcenie koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie również w zakresie wspólnego muzykowania;
 • rozwijanie koncentracji uwagi, pamięci ogólnej i muzycznej
 • wspieranie rozwoju inteligencji wielorakich;
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej.

 

 1. Metody pracy:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o najbardziej uznane i sprawdzone metody i koncepcje wychowania muzycznego:

 • koncepcja umuzykalnienia C. Orffa,
 • metoda rytmiki E. Jacques – Dalcroza,
 • metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss
 • metoda wczesnodziecięcego umuzykalnienia E.E. Gordona;
 • metody aktywizujące inspirowane pedagogiką zabawy (Klanza)

 

 1. Działania pedagogiczno – artystyczne szczególnie ukierunkowane są na:
 • rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dziecka;
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca;
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu;
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu (wykonanie piosenki, utworu, tańca)

 

 1. Podczas zajęć dziecko ma okazję do:
 • doświadczenia kontaktu z muzyką żywą wykonywaną przez prowadzącego nauczyciela (śpiew, gra na pianinie, flecie prostym, dziecięcych instrumentach perkusyjnych);
 • poznawania dziecięcego folkloru muzycznego różnych regionów Polski;
 • obcowania z muzyką wielkich kompozytorów;
 • zapoznania się z najbardziej charakterystycznymi przykładami kultury muzycznej innych krajów europy i świata;
 • czerpania radości z obcowania z muzyką i doświadczani jej terapeutycznych właściwości.
 • zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu i budowania więzi z rówieśnikami.

 

 1. Podsumowanie

Zajęcia rytmiczno – taneczne to zajęcia umuzykalniające dziecko i stymulujące jego wszechstronny rozwój. Sprawą najważniejszą podczas zajęć jest dobra zabawa. Poprzez śpiew, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych, możliwość słuchania różnych instrumentów „na żywo” oraz samodzielnych prób grania na nich, następuje wspomaganie rozwoju dziecka w bardzo wielu obszarach.

 

Zajęcia rytmiczne uczą dzieci pokonywania trudności, wyzwalając w nich pewność i wiarę w siebie . Kształtują  charakter oraz wrażliwość. Budzą zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca, ale również wyrabiają dyscyplinę, poczucie piękna i harmonii.

 

Kontakt z muzyką we wczesnym dzieciństwie daje szansę na stymulowanie zdolności muzycznych w tak zwanym okresie krytycznym dla ich rozwoju,  w którym stabilizuje się min. słuch wysokościowy czy poczucie pulsu i rytmu.

 

Muzyka nie jest dziedziną zarezerwowaną dla wybrańców i geniuszy. Jest naprawdę dla każdego!  A w jej krainę najlepiej wchodzić  tak wcześnie jak to tylko jest możliwe. Korzyści z tego wypływające są ogromne!

Data dodania: 2018-04-18 15:24:17
Data edycji: 2024-02-23 18:47:55
Ilość wyświetleń: 5246
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej