Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia dla grup młodszych ( "Misie" i "Żabki" )

630 - 730    Schodzenie się dzieci. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Porozumiewanie się z dorosłym i dziećmi.                                        Oglądanie  książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy integrujace grupę.

730-820      Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne,  badawcze, dydaktyczne

820- 825     Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

825- 830     Zabiegi higieniczne. Kształtowanie czynności samoobsługowych i zabiegów higienicznych

830-850      Śniadanie 

850-900      Zabiegi higieniczne

900-915      Zajęcia dydaktyczne. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą dzieci. Wspomaganie rozwoju mowy.                          Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego                                    otoczenia. 

915-1010    Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci

1015-1030   Drugie śniadanie

1030-1145   Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy i gry ruchowe organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.   
                   Zabawy i zajęcia  podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Obserwacje przyrodnicze.
                   Spacery i  wycieczki. Czynności samoobsługowe  w szatni i w łazience.

1145-1200   Zupa

1200-1315   Odpoczynek- słuchanie bajek relaksacyjnych- bajkoterapia

1315-1330   Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne

1330-1400   Obiad

1400 - 1630 Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możłiwości dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne,
                    oddechowe. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne- stolikowe. Zajęcia w małych zespołach. Zabawy dowolne                             wynikające z  zainteresowań dzieci. Realizacja programó autorskich i innowacj pedagogicznych. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI STARSZYCH ("Kotki" i "Pszczółki")

6.30 – 7.30

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność  twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

 

7.30-8.20

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.

8.20-8.30

PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

8.30-8.45

ŚNIADANIE

8.45-9.00

ZABIEGI HIGIENICZNE I PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

9.00-9.30

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego

 

9.30-10.00

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

10.00 – 10.15

PRZYGOTOWANIE DO DRUGIEGO ŚNIADANIA

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne

10.15 – 10.35

DRUGIE ŚNIADANIE

10.35 – 10.45

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE, ZABIEGI HIGIENICZNE

10.45 – 11.45

POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

11.45 – 12.00

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

Czynności w szatni i zabiegi higieniczne

12.00- 12.20

OBIAD (ZUPA)

12.20- 12.35

ZABIEGI HIGIENICZNE

12.35 – 13.15

DZIAŁANIA DZIECI

Słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca z dzieckiem potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne

 

13.15- 13.30

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne

13.30 – 13.55

OBIAD (DRUGIE DANIE)

13.55- 16.30

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE I SAMORZUTNA AKTYWNOŚĆ DZIECI

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe,  grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Realizacja programów własnych.

Rozchodzenie się dzieci.

Data dodania: 2017-01-12 21:27:55
Data edycji: 2021-11-15 13:57:41
Ilość wyświetleń: 2317
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej