Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla Rodziców przyszłych przedszkolaków

Dla Rodziców przyszłych przedszkolaków

Druk również do pobrania w zakładce Rodzic

 

POTWIERDZENIE  ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4   ,, NIEZAPOMINAJKA”   W GOLENIOWIE

 

…………………………………………………………………….………………

Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna

Potwierdzam wybór * Przedszkola Publicznego Nr 4 ,,Niezapominajka”  jako miejsca realizacji wychowania przedszkolnego mojego dziecka  ……………………………………………………………………………………

                                                                          Imię i nazwisko dziecka

w roku szkolnym 2019/2020 w godz. od……… do…………..

                                                                                                                                                                    ..........………………………………

                                                                                                                                          Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna

Nie potwierdzam wyboru *  Przedszkola Publicznego Nr 4 ,,Niezapominajka”   jako miejsca realizacji wychowania przedszkolnego mojego dziecka ……………………………………………………………………………………

                                                                                   Imię i nazwisko dziecka

                                                                                                                                                             …………………………………

                                                                                                                          Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

*- należy złożyć czytelny podpis pod wybraną deklaracją.

Deklarację należy złożyć w Przedszkolu Publicznym Nr 4 ,, Niezapominajka”     w terminie 5 dni od dnia ukazania się listy kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 4, tj. dnia 12 kwietnia 2019 r.

Niezłożenie ww. deklaracji  do dnia  12 kwietnia  2019 r.

jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca  w Przedszkolu Publicznym Nr 4 ,,Niezapominajka” w roku szk. 2019/2020.

Data dodania: 2019-04-09 08:46:51
Data edycji: 2019-04-09 08:53:29
Ilość wyświetleń: 329
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button